Back to top

ABC požara

Kaj je požar ?

Požar je nenadzorovano širjenje ognja. Ob tem se razvijejo dim, vročina in strupeni plini, ki so nevarni za življenje in zdravje ljudi ter živali.

Kaj je gorenje in kako poteka ?

Če na primer mahamo z gorečim papirjem, se bo ogenj še bolj razplamtel. Zakaj? Zato ker gorljivi snovi (papirju) dovajamo kisik. Podoben učinek se pojavi, če tekaš naokoli, ko ti zagori obleka. Obleka bo zaradi dovajanja kisika le še bolj gorela. Zapomni si, da se moraš v tem primeru čim prej povaljati po tleh, da ogenj zadušiš.

Zdaj pa še malo teorije: gorenje je kemijska reakcija, pri kateri spojina burno reagira s kisikom. Pri tem se sprošča energija v obliki toplote in svetlobe. Reakciji, pri kateri se snov spoji s kisikom, pravimo oksidacija.

 

Gorljive snovi

Papir se zelo lahko vname in hitro gori, zato rečemo, da je gorljiva snov. Gorljive snovi so lahko tudi les, tekstil, bencin, nafta, olje, lak, različni plini ali kovine.
Glede na vrsto gorljive snovi ločimo različne tipe oziroma razrede požarov (npr. A, B, C, D).

Razredi požarov

 

Trikotnik gorenja in gašenje

Za gorenje so potrebni trije elementi, ki tvorijo tako imenovani trikotnik gorenja. To so gorljiva snov, kisik in toplota. Če katerega izmed njih odvzamemo, bo gorenje prenehalo. Temu pravimo gašenje.

Trikotnik gorenja

 

Gašenje

Gorenje poteka, dokler ne odvzamemo enega izmed elementov, ki tvorijo trikotnik gorenja. Postopek imenujemo gašenje. Gasimo lahko s hlajenjem (odvzamemo toploto), z dušenjem (odvzamemo kisik) ali z odvzemanjem gorljive snovi (požar se nima več kam širiti).

 

Eksplozija

V nekaterih primerih se zaradi hitrega zvišanja tlaka in temperature silovito sprosti energija in pride do eksplozije. Eksplozija je hitro gorenje. Tudi za nastanek eksplozije morajo biti hkrati izpolnjeni trije pogoji: vir kisika, vnetljiva snov (npr. plin, prah) in vir vžiga (iskra, strela, elektrika).

Klic v sili